Witam w Kopalni...
PREHISTORIA > KENOZOIK > Bocheniec 2012


PALEOZOIK
MEZOZOIK
KENOZOIK
 

Przybyli¶my...

 
Pojedli¶my...


Zobaczyli¶my znane dziury w ziemii...


Popełnilismy kilka eksperymentów...


Znowu zjedli¶my...


Poopowiadali¶my niestworzone historie... (te co zwykle)


I pożegnali¶my się z mocnym postanowieniem powrotu.

PREHISTORIA > KENOZOIK > Bocheniec 2012

 
(c) 2005 by Bloody Mikele alias Micha¶